Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS SUBALTERN. MALLORCA, MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA


Modificació composició Tribunal borsa extraordinària Cos Subaltern

Data publicació: 09/05/2022

En data 7 de maig de 2022 es publica en el BOIB núm. 60 la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de modificació de la composició del Tribunal Qualificador establert en l'annex 3 de la Resolució publicada al BOIB núm. 27, de 19 de febrer de 2022, per la qual es va convocar un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos subaltern de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Podeu consultar la publicació en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/60/1110735


Pàgina del cos


català . castellano