Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


LLISTA PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 07/07/2022

En data de 7 de juliol de 2022 es publiquen les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos d'advocacia de la CAIB, per a l'illa de Mallorca, i s'aplica la tramitació d'urgència.

Les persones aspirants excloses o omeses disposen d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució (del 8 al 14 de juliol), per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui preceptiu. Si la persona interessada no acompleix el requeriment dins el termini esmentat l'Administració considerarà que desisteix de la sol·licitud.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina del cos http://oposicions.caib.es/
i accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano