Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC CIENTIFICA, ESP MEDI AMBIENT. MALLORCA


LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 13/05/2023

El 13 de maig de 2023 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala científica, especialitat Medi Ambient, de l¿Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l¿illa de Mallorca.

Podeu consultar les llistes esmentades al següent enllaç:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/62/1136555


Pàgina del cos


català . castellano