Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS,ESC CIENTIFICA, ESP GEOLOGIA. MALLORCA


Publicació correcció dels errors advertits

Data publicació: 30/03/2023

En data de 30 de març de 2023 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de presidència, funció pública i igualtat, de correcció dels errors advertits en la Resolució de 3 de novembre de 2022, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala científica, especialitat geologia, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.

Podeu consultar la publicació del BOIB núm. 40 a l'enllaç següent:

BOIB núm.40


Pàgina del cos


català . castellano