Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS,ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYERIA AGRONOMA. MALLORCA


Publicació de la modificació de la borsa, arran de l'estimació de dos recursos d'alçada

Data publicació: 02/10/2023

En el BOIB núm. 134, de 30 de setembre de 2023 s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear de l'Administració Pública, per la qual es modifica la llista de persones aspirants seleccionades al concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu superior, escala enginyeria, especialitat enginyeria agrònoma, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca, arran de l'estimació de dos recursos d'alçada.

Per tant, arran dels recursos abans esmentats, la Comissió Tècnica de Valoració ha revisat les sol·licituds en les quals s'al·legaren els nivells de llengua catalana C1, C2 o LA com a requisit, i ha acordat també baremar aquests nivells de llengua catalana com a mèrit, per la qual cosa s'ha aplicat la nova puntuació obtinguda a les persones recurrents i a la resta de sol·licitants afectats per aquesta causa.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pàgina web http://oposicions.caib.es, accedint al tràmit corresponent.


Pàgina del cos


català . castellano