Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFS,ESC ENGINYERIA, ESP ENGINYERIA NAVAL. MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE VALORACIÓ DE MÈRITS

Data publicació: 15/09/2022

En data de 15 de setembre de 2022 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions dels mèrits del concurs per constituir una borsa del CFS, esc. enginyeria, esp. enginyeria naval, a l'illa de Mallorca.

Les persones aspirants disposen d'un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 16 al 22 de setembre), per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs.
Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.

Les persones que demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió T. de Valoració.
Si la persona candidata presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat ha d'avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic a oposicions@caib.es.

Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, es poden personar el dia 7 d'octubre de 2022 a les 12.30 h a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, Pol.de Son Rossinyol). I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un núm.de telèfon a l'efecte que la Comissió pugui contactar-hi.

Podeu consultar la llista provisional amb les puntuacions en la pàg web http://oposicions.caib.es, accedint al corresponent procediment.


Pàgina del cos


català . castellano