Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC ENGINYERIA TECNICA, ESP ENGINYER TECNIC NAVAL. MALLORCA


LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS I RELACIÓ DE PERSONES ASPIRANTS QUE HAN ACREDITAT MÈRITS AMB DEFECTES FORMALS

Data publicació: 16/02/2023

El dia 16 de febrer de 2023 es publica llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala enginyeria tècnica, especialitat enginyeria tècnica naval, de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a l'illa de Mallorca.
Les persones aspirants disposen de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista (del 17 al 23 de febrer), per al·legar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la web de l'EBAP.
Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mèrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mèrits, han de presentar la documentació original o còpia corresponent en el Registre General de l'EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si es presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic,dins el termini esmentat, ha d'avançar-la a la Comissió, per correu electrònic a oposicions@caib.es.
Les persones que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a Mallorca, es poden personar el dia 7 de març de 2023 a les 9 hores, a l.aula 4 de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors,10,3r, ). Els aspirants que varen optar i/o resideixin a una illa diferent a Mallorca poden sol·licitar revisió telefònica i indicar un núm. de telèfon .
Podeu consultar la relació de persones que han acreditat mèrits amb defectes formals a l'apartat de darrers comunicats.

REQUERIMENT


Pàgina del cos


català . castellano