Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CFT, ESC HUMAN. I DE C. SOCIALS, ESP TECNIC/A EN OCUP. I MERCAT DE TREBALL.EIVISSA I FORMENTERA


LLISTA DEFINITIVA ADMESOS I EXCLOSOS

Data publicació: 15/12/2022

En data 15 de desembre de 2022 es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la directora gerent de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes de l'exclusió, del concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d'interinitat, places vacants del cos facultatiu tècnic, escala humanística i de ciències socials, especialitat tècnic/-a en ocupació i mercat de treball, de l¿Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per a les illes d¿Eivissa i Formentera

Podeu consultar les llistes esmentades al següent enllaç:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/163/1125386


Pàgina del cos


català . castellano