Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ

Data publicació: 22/02/2022

Les sol·licituds per participar en les proves selectives s'han de presentar en el Registre General de l'EBAP o en qualsevol altra de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Aquestes sol·licituds s'han d'ajustar al model oficial que s'estableix en l'annex 5.

S'ha de presentar la sol·licitud en una de les tres modalitats alternatives següents:

-Sol·licitud telemàtica: La persona interessada que tengui DNI electrònic, certificat digital vàlid, usuari corporatiu o estigui donat d'alta a Cl@ve, té la possibilitat d'emplenar la sol·licitud, pagar la taxa i registrar-la de forma telemàtica.

-Sol·licitud semitelemàtica: L'aspirant pot emplenar la sol·licitud per via telemàtica. En aquest cas, l'aspirant ha d'emplenar el model de sol·licitud de forma telemàtica seguint les instruccions del programa i pagar la taxa. Un cop finalitzat el procés en el web (http://oposicions.caib.es), el sistema li assignarà un número de preregistre. A continuació la persona interessada ha d'imprimir la sol·licitud, signar-la i presentar-la, juntament amb la documentació requerida (vegeu l'apartat 3 d'aquest annex), en el Registre de l'EBAP o d'acord amb alguna altra de les formes esmentades. La sol·licitud no serà vàlida fins que no s'hagi presentat degudament.

-Sol·licitud manual: Si la persona interessada no elegeix la presentació telemàtica o la semitelemàtica, els impresos de sol·licitud per participar en la convocatòria estan a la seva disposició a l'EBAP, a la seva web www.ebap.caib.es i a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La persona interessada ha d'emplenar el formulari amb les dades corresponents a cada apartat i, a continuació, ha de signar-lo i presentar-lo, juntament amb la documentació requerida (vegeu l'apartat 3 d'aquest annex), en el Registre de l'EBAP o d'acord amb alguna altra de les formes esmentades.


Pàgina del cos


català . castellano