Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


Publicació de la correcció d'errades de la convocatoria del cos d'advocacia

Data publicació: 14/03/2022

En el BOIB núm. 36 de 12 de març es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de correcció de les errades advertides en la publicació de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 17 de febrer de 2022, per la qual s'aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits, i es designa el Tribunal Qualificador de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
(BOIB núm. 28, de 22 de febrer).

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/36/1107105


Pàgina del cos


català . castellano