Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

COS ADVOCACIA


Llistes definitives admesos i exclosos cos advocacia

Data publicació: 28/04/2022

En data 28 d'abril de 2022 es publica en el BOIB núm. 56 Resolució de la consellera Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual s'aprova la llista definitiva de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió, del procediment selectiu per a l'ingrés, pel torn lliure, al cos d'advocacia de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocat per la Resolució de 17 de febrer de 2022 (BOIB núm. 28, de 22 de febrer), amb indicació del lloc i data de realització del primer exercici.

Podeu consultar la publicació en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/56/1109971


Pàgina del cos


català . castellano