Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Concurs Cos superior Mallorca


Publicació llista d'aspirants afectats per alˇlegacions presentades per altres aspirants del mateix procediment del GRUP A1, illa de Mallorca, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits personal funcionari

Data publicació: 13/09/2023

En data 11 de setembre de 2023, el Tribunal del subgrup A1 del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mčrits per cobrir les places de personal funcionari, de l'Administració general de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears ha acordat publicar el llistat d'aspirants afectats per alˇlegacions presentades per altres aspirants del mateix procediment, per l'illa de Mallorca, a través dels mitjans electrňnics, atčs el que disposa el punt 6 de l'Annex 2 relatiu a les bases específiques de la convocatňria.

La persona aspirant afectada és la següent:
***1933* Diez Balbas, David

La persona aspirant afectada disposa d'un termini de 7 dies hŕbils, comptadors a partir de l'endemŕ d'aquesta publicació, per presentar les alˇlegacions que consideri pertinents. Així mateix, dins aquest termini, l'aspirant afectada pot solˇlicitar veure l'expedient de valoració.

S'adverteix que si la persona interessada no atén aquest requeriment en el termini indicat es podrŕ declarar decaiguda en el seu dret al trŕmit (article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques).


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano