Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


PUBLICACIÓ LLISTES INFORMATIVES DE MÈRITS AL·LEGATS DEL PROCÉS EXCEPCIONAL D'ESTABILITZACIÓ PER CONCURS EXTRAORDINARI DE MÈRITS i REQUERIMENT PER ACREDITACIÓ DE MÈRITS (PERSONAL FUNCIONARI)

Data publicació: 20/02/2023

Es comunica que per Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de data 20 de febrer de 2023, s'ordena la publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (punt 11 de les bases de la convocatòria). Podeu consultar-la, a continuació:

RESOLUCIO PUBLICACIO LLISTES INFORMATIVES

Dins aquesta resolució, podeu consultar les llistes informatives i les llistes de persones aspirants requerides per a la presentació de mèrits en els documents següents:

Annex 1. Llista informativa de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació.

Annex 2: Llista de persones aspirants requerides per acreditar els mèrits al·legats en la declaració responsable. Podeu consultar-la, a continuació:

ANNEX 2


Pàgina del cos


català . castellano