Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


Informació relativa a la correcció d'errades publicada de les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits

Data publicació: 25/01/2023

En el BOIB núm. 10, de 21 de gener de 2023, es va publicar la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de 25 de novembre de 2022 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En aquesta resolució es va incloure la persona aspirant Núria Navarro Peris, amb DNI ***4832*, a la llista definitiva de persones aspirants admeses del procediment esmentat, del cos auxiliar facultatiu per l'illa de Mallorca.

S'informa que aquesta persona aspirant té una puntuació total de 64,100 punts i que, únicament aquesta persona, disposa d'un termini de set dies hàbils des de l'endemà de la publicació d'aquest comunicat per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagi pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full d'autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial.


Pàgina del cos


català . castellano