Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


Modificació de les llistes informatives de mèrits al·legats del procés excepcional d'estabilització pel concurs extraordinari de mèrits i requeriment per acreditació de mèrits (personal funcionari)

Data publicació: 14/03/2023

Es fa pública la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de 20 de febrer de 2023, per la qual s'ordena la publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Arran l'estimació d'un recurs de reposició, es modifica en conseqüència, l'annex I i l'annex 2 de la Resolució de 20 de febrer de 2022, abans esmentada, únicament pel que respecta al cos superior per l'illa de Mallorca.

Podeu consultar la Resolució esmentada, a continuació:
RESOLUCIÓ


Pàgina del cos


català . castellano