Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


Publicació de Resolució de correcció d'errades de les llistes definitives de persones admeses i excloses de personal funcionari del concurs extraordinari de mèrits

Data publicació: 21/01/2023

S'ha publicat en el BOIB núm. 10, de 21 de gener de 2023, la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució de 25 de novembre de 2022 per la qual s'aproven les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació de les causes d'exclusió, del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la publicació del BOIB en l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/10/1128226


Pàgina del cos


català . castellano