Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MČRITS


Comunicat sobre modificació barem de mčrits

Data publicació: 10/10/2022

Si es volen afegir nous mčrits, no alˇlegats a la solˇlicitud inicial, us informem que si voleu que aquests mčrits constin en la baremació, heu de fer una nova solˇlicitud mitjançant trŕmit telemŕtic, abans de la finalització del termini de presentació de solˇlicituds, i incloure tots el mčrits que vulgueu que se us valorin.

En cas que s'hagin de modificar mčrits, ja alˇlegats en la solˇlicitud inicial, us informem que d'acord a allň indicat a les bases de la convocatňria "Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hŕbils des de la publicació de la llista provisional de mčrits alˇlegats per esmenar els errors de fet, materials o aritmčtics que hagin pogut cometre en les alˇlegacions dels mčrits (full autobaremació), com a conseqüčncia d'haver situat de manera incorrecta un mčrit en l'apartat d'un altre mčrit, o d'haver calculat errňniament les unitats dels mčrits alˇlegats. Durant aquest trŕmit no s'admet l'alˇlegació de nous mčrits no especificats en la declaració inicial."

En cas que faceu una nova solˇlicitud mitjançant nou trŕmit telemŕtic, haureu d'abonar la taxa corresponent, si bé podreu solˇlicitar la devolució de la taxa pagada de la primera solˇlicitud, mitjançat la presentació d'una solˇlicitud de devolució dingressos indeguts.
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano