Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

ESTABILITZACIÓ CONCURS EXTRAORDINARI MÈRITS


Comunicat sobre modificació barem de mèrits

Data publicació: 10/10/2022

Si es volen afegir nous mèrits, no al·legats a la sol·licitud inicial, us informem que si voleu que aquests mèrits constin en la baremació, heu de fer una nova sol·licitud mitjançant tràmit telemàtic, abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i incloure tots el mèrits que vulgueu que se us valorin.

En cas que s'hagin de modificar mèrits, ja al·legats en la sol·licitud inicial, us informem que d'acord a allò indicat a les bases de la convocatòria "Les persones aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils des de la publicació de la llista provisional de mèrits al·legats per esmenar els errors de fet, materials o aritmètics que hagin pogut cometre en les al·legacions dels mèrits (full autobaremació), com a conseqüència d'haver situat de manera incorrecta un mèrit en l'apartat d'un altre mèrit, o d'haver calculat erròniament les unitats dels mèrits al·legats. Durant aquest tràmit no s'admet l'al·legació de nous mèrits no especificats en la declaració inicial."

En cas que faceu una nova sol·licitud mitjançant nou tràmit telemàtic, haureu d'abonar la taxa corresponent, si bé podreu sol·licitar la devolució de la taxa pagada de la primera sol·licitud, mitjançat la presentació d'una sol·licitud de devolució dingressos indeguts.
Reclamació de devolució d'ingressos indeguts


Pàgina del cos


català . castellano