Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cossos facultatius


Resolució de correcció d'errades de la convocatňria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB

Data publicació: 06/10/2022

En data de 6 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 130 la resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatňria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

D'acord amb el punt 2 de l'esmentada resolució s'atorga un nou termini de presentació de solˇlicituds de VINT DIES HŔBILS comptadors a partir de l'endemŕ de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del Cos Facultatiu Superior de l'especialitat de tčcnic en ocupació i mercat de treball i del Cos Facultatiu Tčcnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents grŕfics.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/130/1120342


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano