Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Cossos facultatius


Resolució de correcció d'errades de la convocatòria del procés d'estabilització per concurs oposició de personal funcionari de la CAIB

Data publicació: 06/10/2022

En data de 6 d'octubre de 2022 es publica en el BOIB núm. 130 la resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria del procés excepcional d'estabilització per concurs oposició per cobrir les places de personal funcionari de l'Administració general i especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 122, de 17 de setembre)

D'acord amb el punt 2 de l'esmentada resolució s'atorga un nou termini de presentació de sol·licituds de VINT DIES HÀBILS comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per a les persones interessades que vulguin participar en les places del Cos Facultatiu Superior de l'especialitat de tècnic en ocupació i mercat de treball i del Cos Facultatiu Tècnic de l'especialitat de conservació i restauració de documents gràfics.

Podeu consultar el BOIB a l'enllaç següent: https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/130/1120342


Pàgina del cos


català . castellano