Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Publicació BOIB modificació convocatòria

Data publicació: 08/11/2022

En data d'avui s'ha publicat en el BOIB, la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de
la categoria de policia.

Es comunica a les persones interessades que els Ajuntaments de Lloret de Vistalegre i de Felanitx han avocat les competències delegades en l'EBAP per la tramitació del procés selectiu per la cobertura de les places de la categoria de policia incloses en les seves ofertes d'estabilització (BOIB núm. 119, de 10 de setembre de 2022 i BOIB núm. 56, de 28 d'abril de 2022, respectivament).

Amb aquesta modificació, es convoquen 133 places de la categoria de policia del cos de policia local corresponents a l'escala d'Administració especial, subescala serveis especials, grup C, subgrup C1, incloses en les ofertes d'ocupació pública i dels ajuntaments que s'indiquen en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

S'elimina de l'apartat B temes de la segona fase de la prova de coneixement de l'annex 4 de l'esmentada Resolució els temes núm. 12 i núm. 14 corresponents als ajuntaments de Felanitx i Lloret de Vistalegre, respectivament.


Pàgina del cos


català . castellano