Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Publicació BOIB correció d'errors convocatòria (percentatge igualtat)

Data publicació: 22/12/2022

En data d'avui s'ha publicat en el BOIB, la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat per la qual es modifica la Resolució de data 29 de setembre referida a la convocatòria, les bases, els temaris, els exercicis i designació del tribunal qualificador de les proves selectives del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia.

Podeu consultar la publicació a continuació: BOIB num 166

Es rectifica el punt 11 dels antecedents, de conformitat amb la Disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears. Per tant, ha de dir:

"11. De conformitat amb la disposició addicional tercera de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, en aquesta convocatòria es reserva un percentatge del 40 % de places per ser cobertes amb dones per complir amb l¿objectiu d¿equilibrar la presència de dones i homes en la plantilla de la policia local per aquells ajuntaments que no disposin de pla d'igualtat i convoquin més de tres places."

Podeu consultar el quadre de l'annex 1, per tal de comprovar que el percentaje de reserva del 40% s'aplica als municipis de Alcúdia, Andratx, Calvià, Llucmajor, Muro, Palma, Pollença, Sant Lorenç des Cardassar i Ciutadella.

Annex places amb percentatge reserva


Pàgina del cos


català . castellano