Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Comunicat respecte a les sol·licituds de certificats de superació proves físiques

Data publicació: 16/01/2023

En relació amb la sol·licitud realitzada per part d'alguns aspirants per què l¿EBAP realitzi una certificació de les proves físiques superades al procés unificat per a cobrir les places de la categoria de policia, es comunica que no es durà a terme aquest tipus de certificació a l'efecte d'exempció d'aquestes proves en un altre procés selectiu.

I això, de conformitat amb el que disposa la disposició transitòria primera del Decret llei 6/2021, de 9 de juliol ,de modificació de la Llei 4/2013, de 17 de juliol, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, en el marc de procediments convocats des de l¿entrada en vigor del Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears, aprovat pel Decret 40/2019, de 24 de maig, pel qual s¿aprova el Reglament marc de coordinació de les policies locals de les Illes Balears

En conseqüència, únicament són vàlides a efectes d'exempció de les proves físiques en un altre procés selectiu, les proves CAF convocades per l¿EBAP en 2020 i que van tenir lloc a Mallorca (30/03/21), en Mao(16/12/20) i a Eivissa (18/12/20) i que únicament poden realitzar-se per funcionaris de carrera.


Pàgina del cos


català . castellano