Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Llista definitiva dels aspirants que han superat el 1r i 2n exercici del proces unificat per cobrir les places de la categoria de policia

Data publicació: 18/01/2023

En data 18 de gener de 2023 es fa pública la llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer i el segon exercici del procés unificat per cobrir les places de la categoria de policia de determinats municipis de les Illes Balears

D'altra banda,les persones que no han superat el primer i/o el segon exercici i les que vulguin consultar les notes de cada un dels tests del segon exercici heu d'accedir a través de l'apartat "Consulta personal" a la pàgina web (www.oposicions.caib.es) introduint el vostre DNI o NIE (sense la lletra final) i la data de naixement.

Podeu consultar la resolució de les al.legacions, a continuació:

Acta del tribunal de resposta de les al·legacions presentades

Del primer test del segon exercici s'ha acordat anul·lar les preguntes 1, 19,20,22 i 45. La pregunta 31 la resposta correcte passa a ser la "b"

Del segon test del segon exercici s'ha acordat anul·lar les preguntes seguents:
Mallorca: 6,9,23
Menorca: 12,53. La pregunta 45 la resposta correcta passa a ser la "c".
Eivissa i Formentera: cap

Contra aquest Acord del Tribunal, les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.Pàgina del cos


català . castellano