Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Comunicació de l'ordre de preferčncia de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció

Data publicació: 18/01/2023

D'acord amb el que es disposa en la base 7.7 de la convocatňria s'atorga un termini de tres dies hŕbils als interessats perquč comuniquin l'ordre de preferčncia de les places oferides pels distints ajuntaments segons l'illa d'opció amb l'objectiu d'agilitar la tramitació del procés selectiu i poder garantir, en el supňsit que l'aspirant hagi superat el procés selectiu, el nomenament com a personal funcionari en prŕctiques per part de l'ajuntament corresponent. Les persones interessades hauran de descarregar-se l'arxiu disponible en la pŕgina web http://oposicions.caib.es i a la seu electrňnica, haurŕ d'emplenar només l'apartat corresponent a totes les places de l'illa on es presenta, signar-ho i després adjuntar-ho en format PDF en el trŕmit electrňnic habilitat en la seu electrňnica.

solˇlicitud ordre preferčncia Mallorca

solˇlicitud ordre preferčncia Menorca

solˇlicitud ordre preferčncia Eivissa-Formentera

Els links de la seu electrňnica són:

Mallorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374202

Menorca: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374232

Eivissa-Formentera: https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5374257

En relació al trŕmit heu de tenir en compte que només s'hi pot accedir de les següents maneres:

- Certificat digital
- Clau permanent
- DNI electrňnic


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano