Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Esmena solˇlicituds ordre preferčncia de les places ofertes pels diferents ajuntaments segons l'illa d'opció

Data publicació: 30/01/2023

Que en data 18 de gener de 2023 va ser tenir lloc a través d'aquest mateix mitjŕ el requeriment que disposen les bases del procés en el seu apartat 7.7 en relació amb la comunicació de l'ordre de preferčncia de les places ofertes pels diferents ajuntaments segons l'illa d'opció, per al que disposaven els aspirants de tres dies hŕbils. En l'esmentat requeriment ja s'indicava l'obligació d'escollir tots els municipis.

Un cop exhaurit el termini atorgat i atčs que s'han advertit errors en algunes solˇlicituds presentades en aquest termini, aquells aspirants que no hagin indicat TOTS els municipis de l'illa pel corresponent ordre de preferčncia (a Mallorca cal indicar la preferčncia des del primer al 21č municipi), disposen d'un termini extraordinari d'1 dia hŕbil (31 de gener de 2023) a fi de presentar escrit d'esmena comunicant l'ordre de preferčncia de manera correcta.

Per aixň, hauran de presentar el mateix escrit de solˇlicitud publicat en la comunicació de data 18 de gener de 2023 a través de registre electrňnic de l'Administració general de l'Estat que s'indica a continuació i a més enviar un correu electrňnic a formaciopolicial@ebap.caib.es adjuntant el referit escrit i el justificant de presentació.

https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Els aspirants que no esmenin els errors indicats s'entendrŕ que desisteixen de la seva solˇlicitud, dictant-se la corresponent resolució amb indicació d'aquells aspirants que han desistit de la seva participació en el procés selectiu.


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano