Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU UNIFICAT CATEGORIA POLICIA 2022


Llista definitiva aprovats del procés selectiu i adjudicació de places dels diversos ajuntaments

Data publicació: 16/02/2023

En data 16 de febrer de 2023 es fa pública la llista definitiva d'aprovats del procés selectiu per a cada una de les illes amb indicació de la qualificació obtinguda i l'adjudicació definitiva de places dels diversos ajuntaments.

Podeu consultar la diligència i les llistes a continuació:

Llistes definitives d'aprovats del procés selectiu i adjudicació de placesS'adjunta l'informe resposta a les al·legacions realitzades pels aspirants.

Informe al·legacions conjunt igualtat

Informe al·legacions Navarro Lobo

Informe al·legacions Sánchez Nogales

Contra aquest acord les persones aspirants poden interposar un recurs d'alçada davant la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà que s'hagin publicat les llistes , d'acord amb el que disposen els articles 121 i següents, en relació amb l'article 112 de la Lle 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


Pàgina del cos


català . castellano