Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022


Correcció d'errades de la convocatòria de les proves selectives, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva discapacitat, de personal funcionari

Data publicació: 17/01/2023

En el BOIB núm. 8, de 17 de gener, s' ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre).

Podeu consultar el BOIB esmentat a l'enllaç següent:
https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/8/1127981


Pàgina del cos


català . castellano