Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU PERSONAL FUNCIONARI 2022


Correcció d'errades de la convocatòria de les proves selectives, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva discapacitat, de personal funcionari

Data publicació: 25/02/2023

Al BOIB núm. 25 de 25 de febrer de 2023, s'ha publicat la Resolució de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat de correcció d'errades de la Resolució per la qual es varen aprovar la convocatòria, les bases, els exercicis i temari, i el barem de mèrits de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 165, de 20 de desembre)

Podeu consultar la Resolució al BOIB:
Correcció d'errades


Pàgina del cos


català . castellano