Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

Torn lliure i promocio interna (OPE 2019-2020-2021)


Modificació Tribunal Qualificador categories Empleat/da de serveis, Peó especialista (Grup E, nivell 7) i Peó (Grup E, nivell 8)

Data publicació: 19/06/2023

S'ha publicat en el BOIB la resolució següent:

- Resolució de la consellera de Presidčncia, Funció Pública i Igualtat de
modificació de la composició dels membres del Tribunal qualificador establert en l'annex 6 de la Resolució publicada el 20 de desembre de 2022 per la qual s'aprova la convocatňria del procés selectiu per a l'accés a diverses categories del personal laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears.

Podeu consultar la Resolució en l'enllaç següent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/82/1139154


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano