Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023


Publicació llista provisional borsa d'ocupació temporal específica, per a la categoria de policia

Data publicació: 03/03/2023

En data 3 de març de 2023 es fa pública la llista provisional de les persones admeses i excloses de la borsa d'ocupació temporal específica, descentralitzada per illes, per a la categoria de policia.

Podeu consultar la resolució a continuació. Llista provisional borsi

Les persones interessades disposen d'un termini de dos dies hàbils a partir de l'endemà d'aquesta publicació perquè puguin per esmenar el defecte que sigui preceptiu (dies 6 i 7 de març). En cas de no subsanar-lo l'Administració considerarà que desisteixen de la sol·licitud.

Els aspirants han de presentar les al.legacions de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració:

Mallorca:https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=NINSQLYC-S6DOBRT8-T8RDDOLS
Menorca:https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=NINSQLYC-KMDRR8T8-T8TYKEY7
Eivissa i Formentera:https://www.caib.es/loginibfront/seleccionAutenticacion.html?idioma=ca&idSesion=NINSQLYC-WAKCRJT8-T8KXF7KN


Pàgina del cos


català . castellano