Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSA EXTRAORDINARIA POLICIA 2023


Comunicació errada material en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses Eivissa i Formenera

Data publicació: 07/03/2023

Rectificar l'errada material existent en l'annex 4 de la Resolució de la directora gerent de l'EBAP de 3 de març de 2023 per la qual s'aprova la la llista provisional de persones aspirants excloses, per tal d'afegir-hi a l'aspirant VENKOV ZHEYNOV, VENSI.

Atorgar al senyor Vensi VenKoz Zheynov un termini de 2 dies hàbils des de l'endemà que s'hagi publicat aquesta rectificació de la llista provisional (de dia 8 a 9 de març), per esmenar el defecte que sigui preceptiu, mitjançant el corresponent tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica i en el portal de l'opositor.

S'adjunta la Resolució per la qual es corregeix una errada material en la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses del procediment extraordinari per constituir una borsa d'ocupació temporal específica per a la categoria de policia corresponent a l'illa d'Eivissa i Formentera.
Resolució

L'aspirant ha de presentar l' al.legació de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració:
https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5569413/


Pàgina del cos


català . castellano