Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA


CONVOCATORIA BORSA DE PERSONAL FUNCIONARI INTERI

Data publicació: 04/05/2023

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 4 de maig de 2023 es publiquen les Resolucions de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a proposta de la direcció gerència de l'Escola Balear d'Administració Pública, per la qual es convoca un concurs per constituir una borsa extraordinària per cobrir, amb caràcter d¿interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l'Administració especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb els requisits de carnet de conduir A1 en vigor i certificat de formació bàsica regulat per l'Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, a l'illa d'Eivissa.

Les persones interessades a participar en el procediment han de presentar les sol·licituds en el termini de quinze dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (del 5 al 25 de maig de 2023).


Pàgina del cos


català . castellano