Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

CAF, VIGILANT DE RESERVA MARINA. EIVISSA


Llista provisional de mčrits i relació de persones aspirants que han acreditat mčrits amb defectes formals

Data publicació: 12/09/2023

El dia 12 de setembre de 2023 es publica llista provisional amb les puntuacions i la relació de persones que han acreditat mčrits amb defectes formals del concurs per constituir una borsa extraordinŕria per cobrir, amb carŕcter d'interinitat, places vacants del cos ajudant facultatiu, de vigilant de reserva marina de l'Administració especial de la Comunitat Autňnoma de les Illes Balears, amb els requisits de carnet de conduir B en vigor i certificat de formació bŕsica regulat per l'Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre, a l'illa d'Eivissa.

Les persones aspirants disposen de DEU dies hŕbils, comptadors a partir de l'endemŕ de la publicació de la llista (del 13 al 26 de setembre), per alˇlegar les rectificacions que considerin sobre la valoració provisional de mčrits del concurs. Dins aquest termini,les persones interessades poden veure l'expedient de valoració a la pŕgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es.

Les persones que hagin d'esmenar o aclarir algun mčrit, sense perjudici que també demanin revisió dels mčrits, han de presentar la documentació original o cňpia corresponent en el Registre General de l'EBAP o a qualsevol altre registre, d'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tčcnica de Valoració.

En un proper comunicat, es publicarŕ al portal de l'opositor, la data, hora i aula per a la revisió de les alˇlegacions presentades en termini.

Podeu consultar les llistes esmentades en la pŕgina del cos i la baremació provisional de mčrits particular dins l'apartat Consulta personal de la pŕgina del Portal de l'opositor: http://oposicions.caib.es

REQUERIMENT


Pŕgina del cos


catalŕ . castellano