Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

PROCES SELECTIU 2023 INTERVENCIO I AUDITORIA (OPE 2022)


Presentació de sol·lcituds

Data publicació: 11/05/2023

Les persones aspirants han de presentar una sol·licitud per al cos d'Intervenció i Auditoria

La presentació i la formalització de la sol·licitud de participació s'ha de fer obligatòriament mitjançant el tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es. El mètode d'autenticació ha de ser obligatòriament amb Cl@ve. Les sol·licituds que es realitzin amb el mètode d'autenticació "Sense autenticar" no seran vàlides.

En cas de presentar la sol·licitud de manera presencial, l'Administració, d'acord amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la duguin a terme en la forma indicada anteriorment amb l'advertiment que si no es fa així es tindrà per no presentada la sol·licitud.


Pàgina del cos


català . castellano