Portal de l'opositor/a de la DG de Funció Pública (EBAP)

Consulta personal

Consulta el teu expedient. Ens has d'indicar el dni (sense la lletra), passaport o nie i la data de naixement amb el format dd/mm/aaaa.


Darrers comunicats

Veure tots els comunicats


Llocs web vinculats

BORSES ART. 82 BIS MILLORA OCUPACIO COSSOS GENERALS (PERSONAL FUNCIONARI CARRERA) 2023


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

Data publicació: 25/05/2023

Els aspirants han de presentar una sol·licitud de forma electrònica amb la formalització del corresponent tràmit electrònic disponible a la seu electrònica d'aquesta Administració i a la web http://oposicions.caib.es.

S'entén que la sol·licitud està signada quan es presenti i finalitzi el procés d'inscripció.

Les persones interessades que compleixen els requisits per participar en el concurs poden presentar una sol·licitud dins el termini de vint dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que s'hagi publicat la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Així mateix, dins aquest termini, les persones participants poden sol·licitar al Registre de Personal, mitjançant el tràmit corresponent, la inscripció de qualsevol dels mèrits enumerats en l'annex 2 que encara no constin dins el seu expedient personal.


Pàgina del cos


català . castellano